خرید کتاب فناوری حرارتی خورشیدی غلیظ: روندهای اخیر و کاربردها

[ad_1]

این بخش تحت عنوان “فن آوری های حرارتی خورشیدی متمرکز: روندهای اخیر و برنامه های کاربردی” شامل مقالات منتخبی است که توسط همکار بررسی شده و در طی NCSTET 2016 ارائه شده است. زیرمجموعه ها در مورد فن آوری های حرارتی خورشیدی متمرکز و برنامه های کاربردی موجود در کتاب: گیرنده و مبدل حرارتی ؛ پوشش ذخیره انرژی گرمایی خنک کننده حرارت فرآیند ؛ و شبکه های هوشمند و تحقیقات سیاست دامنه های ذکر شده شامل موضوعاتی از تخمین منابع ، برداشت تا تبدیل انرژی خورشیدی برای کاربردهایی مانند گرمایش ، سرمایش و برق است. این مجموعه همچنین شامل سخنرانی های دعوت شده توسط متخصصان موضوع می باشد. این کار اصلاح شده برای تازه کاران و محققان پیشرفته در زمینه فن آوری های انرژی حرارتی خورشیدی متمرکز و کاربردهای آنها مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more