خرید کتاب فناوری مدیریت و امور مالی:

[ad_1]

این کتاب شامل یک مرور کلی از ابزارهای ریاضی مانند مدل سازی ، تحلیل تصادفی ، حساب تغییرات و معادلات دیفرانسیل تصادفی است که برای حل مشکلات مالی مانند نظریه نمونه کارها مدرن و قیمت گذاری اختیارات استفاده می شود. در هر فصل تمریناتی برای کمک به خواننده در تعمیق درک خود ارائه شده است. مخاطبان هدف متخصصان تحقیق در مهندسی مالی هستند ، اما این کتاب ممکن است برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید باشد.

[ad_2]

read more