خرید کتاب فناوری ممریستور: سنتز و شبیه سازی برای شناسایی و کاربردهای امنیتی:

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای واحد برای ساخت ، توصیف و مدل سازی دستگاه های ممریستور برای کاربردهای حسگر در اختیار خوانندگان قرار می دهد. نویسندگان یک مدل فیزیکی همبسته را برای مدل سازی و پیش بینی رفتار دستگاه های ساخته شده از مواد مختلف اکسید ، ضخامت لایه فعال و دمای کار توصیف می کنند. آنها در مورد ممریستورها از منظرهای مختلف ، از جمله مکانیسم های عملیاتی ، روشهای مختلف سنتز ، روشهای توصیف و استفاده از دستگاهها در کاربردهای اندازه گیری تشعشع و ایمنی بحث می کنند.

[ad_2]

read more