خرید کتاب فناوری های آموزشی برای بهبود کیفیت و دسترسی در سطح جهانی: مقالات کنفرانس جهانی فناوری آموزش (ETWC 2016)

[ad_1]

این یک جلد ویرایش شده بر اساس نسخه های گسترده 30 مقاله برتر ارائه شده در ETWC 2016 بالی است. شامل سخنرانی های اصلی ETWC 2016: رابرت شاخه ، تیان بلواتی ، استیو هارمون ، یوهانس کرونجه ، مارک چایلدرس ، مایک اسپکتور ، چول تانژونگ و رودینتانار. کار به بخشهای زیر تقسیم شده است:

[ad_2]

read more