خرید کتاب فناوری های آینده هوشمند:

[ad_1]

این کتاب به بررسی رابطه بین توسعه پایدار و فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد که به سرعت شیوه زندگی ، مطالعه و تجارت ما را تغییر می دهند. نمی توان بیش از حد زیاد انرژی مورد نیاز برای تأمین انرژی بایت داده Zeta را که هر روز از طریق میلیاردها کامپیوتر و تلفن همراه در سراسر جهان می رود ، تأمین کرد. این کتاب راهنمای پیشگام این احتمال را بررسی می کند که فن آوری های در حال پیشرفت ما می توانند به جای تشدید آن ، بحران جهانی انرژی را کاهش دهند. با ترکیب مفاهیم و روندهایی مانند خانه های هوشمند ، داده های بزرگ و اینترنت اشیا with با کاربردهای آنها برای توسعه پایدار ، نویسندگان پیشنهاد می کنند که فن آوری های جدید و همه گیر موجود در زندگی روزمره ما به حق می توانند به عنوان راه حل هایی برای توسعه پایدار آینده ما دیده شوند. …

[ad_2]

read more