خرید کتاب فناوری های پایدار مدیریت پسماند کشاورزی:

[ad_1]

این کتاب در مورد فن آوری های مدرن برای دفع انواع مختلف زباله های کشاورزی به عنوان وسیله ای مستقیم برای مدیریت صحیح فراوانی آنها بحث می کند. این پتانسیل را برای استفاده از مواد زائد روغن نخل ، زباله های روغن نباتی ، مزارع ذرت و چای و گیاهان مبتنی بر مرکبات برای تولید مواد مفید و با ارزش مانند اسید پیرولیژنیک و روغن زیستی (فصل 1) ، اسید فرولیک (فصل 4) و عوامل کنترل بیوک (فصل 5-7 و 9). همچنین شامل مطالعات موردی برای تعمیق بیشتر درک خوانندگان است. هر کسی که در زمینه مدیریت پسماند کشاورزی ، شیمی سبز و بیوتکنولوژی کشاورزی کار کند از این حجم جامع بهره مند خواهد شد. همچنین به عنوان مرجع برای کلیه کتابخانه های کشاورزی و بیوتکنولوژی توصیه می شود.

[ad_2]

read more