خرید کتاب فناوری و نابرابری: ثروت متمرکز در دنیای دیجیتال

[ad_1]

در این کتاب ، ما به طور خلاصه آنچه در مورد فناوری و نابرابری بین رشته ها می دانیم ، و با هدف بازسازی دیجیتال به عنوان موتور فرصت ، به دنبال روش های جدید برای تجزیه و تحلیل این روابط خواهیم بود علاوه بر تأکید منحصر به فرد آن بر نقش فناوری در نابرابری ، این کتاب دارای یک موضوع متحد از ردیابی ایجاد و جذب ثروت در بخش فن آوری و همبستگی شیوه های خاص است – آنچه شرکت های فناوری در واقع انجام می دهند – با تغییرات چشمگیر در ثروت و قدرت از چارچوب مفهومی روشنی برای تجزیه و تحلیل مطالعات موردی اصلی صنعت استفاده خواهد شد: موتورهای جستجو ، رسانه های اجتماعی و اقتصاد به اشتراک گذاری.

[ad_2]

read more