خرید کتاب فن آوری های خودکار برای تأیید و تجزیه و تحلیل: پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی ، ATVA 2017 ، پونا ، هند ، 3-6 اکتبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقاله ای بررسی شده از پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی فن آوری های خودکار برای تأیید و تجزیه و تحلیل ، ATVA 2017 است که در پون ، هند ، اکتبر 2017 برگزار شد. 22 مقاله کامل و 7 مقاله کوتاه ارائه شده در این مجموعه با دقت بررسی و از 78 مقاله ارسالی انتخاب شده است. این کتاب همچنین شامل یک سخنرانی دعوت شده به طور کامل است. مقالات به بخشهای موضوعی تقسیم می شوند: تجزیه و تحلیل برنامه ؛ بررسی مدل و منطق زمانی ؛ شبکه های عصبی؛ آموزش و سنتز ثابت و سیستم های ترکیبی و کنترل ها.

[ad_2]

read more