خرید کتاب فیزیک جت در LHC: نیروی قوی فراتر از مقیاس TeV

[ad_1]

این کتاب مروری بر آخرین نتایج تجربی در فیزیک جت های ناشی از برخورد پروتون ها با پروتون ها در LHC دارد. جت ها امکان تعیین ثابت اتصال قوی در محدوده وسیعی از انرژی تا بالاترین حد ممکن را دارند و همچنین توزیع پارتونهای گلوئون پروتون را محدود می کنند ، که عدم اطمینان مهمی برای پیش بینی های تئوری به عنوان یک رویکرد جدید در این کتاب طبقه بندی مقادیر بررسی شده بر اساس انواع اندازه گیری های مطلق ، متناسب یا رسمی و توضیح مفصل مزایا و تفاوت ها است. گزارش فیزیک و تأثیرات هر یک از مشاهدات ، از جمله تصاویر و جدولهای متعدد ، به وضوح کار شده است.

[ad_2]

read more