خرید کتاب فیزیک نظری 6: مکانیک کوانتوم – مبانی

[ad_1]

دوره مقدماتی فیزیک نظری در 7 جلد زمینه های مربوط به پایان نامه و برنامه های کارشناسی / کارشناسی ارشد را شامل می شود و شامل ابزارهای فیزیک نظری مورد نیاز در ترم مربوطه است. قسمت اول جلد 5 با استقرار و رسمی سازی مکانیک کوانتوم آغاز می شود ، سپس مفاهیم و شکل گیری های مفهومی را با استفاده از سیستم های مدل به تصویر می کشد. این مجموعه شامل تمرینات و سوالات تستی برای تعمیق مطالب است. نسخه جدید تجدید نظر شده و گسترش یافته در دو رنگ موجود است.

[ad_2]

read more