خرید کتاب قابلیت همکاری ، امنیت و امنیت IoT: دومین کنفرانس بین المللی ، InterIoT 2016 و سومین کنفرانس بین المللی ، SaSeIoT 2016 ، پاریس ، فرانسه ، 26 تا 27 اکتبر 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب مقاله ای ارزیابی شده از همایش بین المللی امنیت اینترنت اشیاings SaSeIoT 2016 است که پس از کنفرانس در اکتبر 2016 در پاریس ، فرانسه برگزار شد. و از 22 برنامه انتخاب شده است و تمام جوانب آخرین تحقیقات در اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) را پوشش می دهد.

[ad_2]

read more