خرید کتاب قدرت تفکر جغرافیایی:

[ad_1]

در این کتاب ، مربیان جغرافیا از سراسر جهان درباره تحقیقات خود در مورد قدرت تفکر جغرافیایی بحث می کنند و به دنبال راهکارهای موفق برای معرفی ، بهبود و پیشرفت آموزش جغرافیا در پژوهش و عمل هستند. این عناوین اصلی در آموزش جغرافیا مانند صلاحیت چند فرهنگی ، نقش معلمان ، برنامه درسی جغرافیا ، استدلال فضایی ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، فرصت های جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی را بیان می کند. در سطح جهانی ، نویسندگان و ویراستاران بهترین نمونه تحقیق و بحث در مورد آموزش جغرافیا را جمع آوری می کنند. این کتاب مورد توجه محققان آموزش جغرافیا در سراسر جهان از جمله دانشگاهیان دانشگاه ها و معلمان مدارس و همچنین جغرافی دانان حرفه ای علاقه مند به آموزش و پرورش خواهد بود.

[ad_2]

read more