خرید کتاب لوکس جهانی: تغییر سازمان و بازارهای نوظهور از دهه 1970

[ad_1]

این کتاب صنعت کالاهای لوکس و چگونگی یکی از سریعترین بخشهای رشد از دهه 1970 تاکنون و در آن اروپا توانسته است رقابت خود را در بازار جهانی تقویت کند. در حالی که بسیاری از جنبه های جهانی سازی انتزاعی و نامحسوس باقی مانده اند ، صنعت لوکس با آموزش ژاپنی ها در مورد تاریخچه کیف های فرانسوی ، چینی ها در مورد بهترین شراب ها و تعیین استانداردهای جهانی برای یک سبک نخبه و الهام بخش ، بازارهایی را ایجاد کرده است که قبلاً در آنها وجود نداشت. در این جلد اصلاح شده ، طیف گسترده ای از محققان گرد هم آمده اند تا تاریخچه تجارت و نوآوری های ناشی از آن را در مدیریت و بازاریابی تجزیه و تحلیل کنند. این امر برای دانشگاهیان ، صنعت و صاحب نظران بسیار ارزشمند است و زمینه یادگیری را برای سالهای آینده تعریف می کند.

[ad_2]

read more