خرید کتاب ماریان مور قرن XXI: مقاله هایی در مورد رنسانس انتقادی

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از آگاهی انتقادی را نشان می دهد و اوج شکوفایی قرن بیست و یکم احیای ماریان مور است. این مقاله ها به بررسی مشارکت مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر او بر نسل های بعدی هنرمندان و پویایی فعالیت حرفه ای وی پس از جنگ جهانی دوم می پردازد. در همان زمان ، آنها تلاقی تکامل شاعرانگی او با سیاست های فرهنگی را در طول زندگی حرفه ای اش دنبال می کنند. با استفاده از دیدگاه های تازه از مطالب بیوگرافی که قبلاً ناشناخته بودند ، و همچنین ویرایش ها و بایگانی های جدید کارهای مور ، مقاله ها اطلاعات جالب توجهی راجع به روابط مور و فعالیت بعدی او به عنوان نمادی از فرهنگ ارائه می دهند.

[ad_2]

read more