خرید کتاب ماشین های بردار پشتیبانی دوگانه: مدل ها ، برنامه های افزودنی و برنامه ها

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه منظم و متمرکز از جنبه های مختلف ماشین های بردار پشتیبانی دوگانه (TWSVM) و تحولات مربوط به آن برای طبقه بندی و رگرسیون را ارائه می دهد. علاوه بر ارائه بیشتر مدلهای اساسی TWSVM و Twin Support Regression (TWSVR) موجود در ادبیات ، کاربردهای مهم و پیچیده این روش جدید یادگیری ماشین نیز مورد بحث قرار گرفته است. فصل مباحث اضافی برای بحث در مورد بهینه سازی هسته و پشتیبانی از دستگاه تنسور ، که نسبتاً جدید هستند اما در کاربردهای بالقوه زیادی دارند ، گنجانده شد. این کتاب اصولاً برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان در یادگیری ماشین و موضوعات مرتبط در علوم کامپیوتر ، ریاضیات ، مهندسی برق ، مدیریت و امور مالی نوشته شده است.

[ad_2]

read more