خرید کتاب مبانی دیرین شناسی بی مهرگان: ماکرو فسیل ها

[ad_1]

این کتاب شامل اطلاعات ریخت شناسی عملی و همچنین تصاویر دقیق و متون کوتاه توضیح دهنده هر مطلب است. این کتاب جزئیات ویژگی های ریخت شناسی هر ارگانیسم را ارائه می دهد ، و اطلاعات اساسی را هم به دیرین شناسان و هم دیرین شناسان ارائه می دهد. هر فصل با مقدمه ای کوتاه آغاز می شود و با شرح مفصلی از مورفولوژی ارگانیسم ادامه می یابد ، و سپس یک یادداشت کوتاه در مورد طبقه بندی ارائه می شود ، و در آخر نمونه هایی از ارگانیسم های مهم از نظر چینه را به مرور نشان می دهد ، همراه با ویژگی های اصلی آنها. این کتاب شامل بیش از 3000 تصویر کاملاً برچسب خورده ، دستی و طبقاتی با بیش از 1200 نمایش است.

[ad_2]

read more