خرید کتاب مبانی طراحی EM سازه های جذب کننده رادیو (UPN):

[ad_1]

این کتاب یک فرمول بندی تحلیلی دقیق و روش گام به گام برای طراحی ساختارهای الکترومغناطیسی (EM) ساختارهای جذب کننده رادیو (RAP) را ارائه می دهد. این مقاله هم در مورد مدل مدار معادل و هم رویه نمودار اسمیت مصور بحث می کند تا درک روشنی از مراحل طراحی RAS چند لایه با توجه به مشخصات مورد نظر ارائه دهد. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیقاتی است که در زمینه طراحی و توسعه RAS کار می کنند.

[ad_2]

read more