خرید کتاب مبانی علم پنیر:

[ad_1]

این کتاب به طور جامع جنبه های علمی پنیر را پوشش داده و اصول اساسی را برجسته می کند. 22 فصل به روز شده در این کتاب شامل شیمی و میکروبیولوژی شیر برای تولید پنیر ، کشت های اولیه ، انعقاد شیر توسط آنزیم ها یا اسیدی شدن ، میکروبیولوژی و بیوشیمی رسیدن پنیر ، طعم و رئولوژی پنیر ، پنیر فرآوری شده ، پنیر به عنوان یک ماده غذایی است. . ، جنبه های بهداشت عمومی و تغذیه پنیر ، و روش های مختلفی که برای تجزیه و تحلیل پنیر استفاده می شود. این کتاب حاوی پیوندهای زیادی به سایر متون و مقالات مروری است.

[ad_2]

read more