خرید کتاب مبانی فرآیندهای احتمالی و تصادفی در برنامه های ارتباطی:

[ad_1]

این کتاب مهندسان را با نگاه متمرکز به ریاضیات مورد نیاز برای درک احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی که از رشته های مهم ریاضی مورد استفاده در مهندسی ارتباطات هستند ، ارائه می دهد. نویسنده مفاهیم اساسی این مباحث را تا حد ممکن واضح توضیح می دهد تا افرادی که شناخت عمیقی از این مباحث ریاضی ندارند بهتر بتوانند کاربردهای آنها را در مسائل زندگی واقعی درک کنند. برنامه های کاربردی نمونه از مناطق مختلف ارتباطات گرفته شده است. اگر خواننده علاقه مند به درک احتمالات و فرآیندهای تصادفی است که به ویژه برای شبکه ها و سیستم های ارتباطی مهم است ، این کتاب نیازهای او را برآورده می کند.

[ad_2]

read more