خرید کتاب متن ، گفتار و گفتگو: بیستمین کنفرانس بین المللی ، TSD 2017 ، پراگ ، جمهوری چک ، 27-31 آگوست 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی متن ، گفتار و گفتگو ، TSD 2017 است که در آگوست 2017 در پراگ ، جمهوری چک برگزار شد. 56 گفتگوی منظم ارائه شده به همراه 3 چکیده مقاله اصلی با دقت بررسی و از 117 دیدگاه انتخاب شده است. آنها روی موضوعاتی از قبیل شرکتها و منابع زبانی تمرکز می کنند. تشخیص گفتار؛ برچسب گذاری ، طبقه بندی و تجزیه متن و گفتار ؛ شکل گیری گفتار و گفتار شفاهی ؛ پردازش معنایی متن و گفتار ؛ ادغام برنامه های پردازش کلمه و گفتار ؛ سیستم های گفتگوی خودکار؛ و همچنین تکنیک ها و مدل سازی چند حالته.

[ad_2]

read more