خرید کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی آخرین پیشرفتهای تحقیق در زمینه انرژی زیستی: ICRABR 2016

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتاناسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های بیوماس و فرایندهای یکپارچه بحث می کند. این مجموعه شامل آثار منتخب ICRABR-2016 است. این محتوا شامل تحقیقات پیشرفته ای است که برای سازمان های تحقیقاتی ، دانشگاهی و صنعتی برای ترویج و ثبت آخرین تحولات انرژی زیستی برای انواع ذینفعان حیاتی است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازاریابی ، موانع و چالش های موجود در سوخت های زیستی و انرژی های زیستی و استراتژی های آینده مورد نیاز برای توسعه ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی زیستی را برجسته می کند. این موضوعات مختلف مانند زیست توده و مدیریت انرژی را پوشش می دهد. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی. فرآیندهای تحول بیوشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل کاتالیستی. فرآیندهای الکتروشیمیایی پسماند تصفیه انرژی و فرآیندهای یکپارچه. ثابت خواهد شد که یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در سوخت های زیستی و انرژی های زیستی است.

[ad_2]

read more