خرید کتاب مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی تخریب محیط زیست مواد در سیستم های هسته ای – راکتورهای آب: جلد 2

[ad_1]

این مجموعه دوجلدی مجموعه مقالاتی است که در هجدهمین کنفرانس بین المللی تخریب محیط زیست مواد در سیستم های هسته ای – راکتورهای آب ارائه شده است. هدف از این سلسله کنفرانسها پرورش تبادل نظر در مورد مشکلات و راه حلهای نیروگاههای هسته ای با آب خنک امروز و آینده است. مواد به چالشهای مواجهه با آلیاژهای مبتنی بر نیکل ، فولاد ضد زنگ ، مخزن تحت فشار و فولاد لوله کشی ، آلیاژهای زیرکونیوم و سایر آلیاژها در محیط های آبی فعلی می پردازند. اجزای تحت پوشش شامل اجزای مرز فشار ، مخازن راکتور و داخلی ، مولد بخار ، روکش سوخت ، اجزای تابش شده ، ظروف ذخیره سوخت و تعادل اجزا و سیستم های گیاه است.

[ad_2]

read more