خرید کتاب مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی روندهای نوظهور در خستگی و شکستگی:

[ad_1]

در این کتاب مطالب یکی از بزرگترین کنفرانس ها در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) ارائه شده است. مقالات سازمان یافته و به پنج موضوع مختلف تقسیم شده اند: مکانیک خستگی و شکست ساختارها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی عروق و خطوط لوله تحت فشار: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، چسب و پیچ و مهره ؛ استرس باقیمانده و تأثیرات محیطی بر خستگی ؛ و تکنیک های مدل سازی ، مدل های تحلیلی و طراحی برای خستگی و شکست.

[ad_2]

read more