خرید کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ، محاسبات و فناوری. سیستم های ارتباطی: MCCS 2015

[ad_1]

این جلد شامل مقالاتی منتخب از کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ، محاسبات و سیستم های ارتباطی (MCCS 2015) است. مهندسی برق ، الکترونیک ، کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربردهای آنها در تجارت ، دانشگاه ، صنعت و سایر زمینه های مرتبط. هدف اصلی این جلد جمع آوری مشارکت دانشمندان ، محققان ، مهندسان بین المللی از دانشگاه و صنعت است. محتوای این جلد برای محققان ، متخصصان و دانشجویان مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more