خرید کتاب مجموعه مقالات کنفرانس چین در زمینه سیستم های هوشمند 2017: جلد اول

[ad_1]

این کتاب مقالات پژوهشی منتخب از CISC’17 را در مودانجیانگ ، چین ارائه می دهد. مباحث مورد بحث شامل سیستم های چند عاملی ، محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی ، سیستم های پیچیده ، هوش محاسباتی و محاسبات نرم ، کنترل هوشمند ، فناوری های پیشرفته کنترل ، رباتیک و برنامه ها ، پردازش اطلاعات هوشمند ، مدیریت یادگیری تکراری ، یادگیری ماشین و غیره و محققان از دانشگاه ، صنعت و دولت می توانند بینشی ارزشمند در مورد راه حل هایی بدست آورند که ایده های رشته های مختلف را در زمینه سیستم های هوشمند ترکیب می کند.

[ad_2]

read more