خرید کتاب محاسبات سرویس گرا – کارگاه های آموزشی ICSOC 2016: ASOCA ، ISyCC ، BSCI و رویدادهای ماهواره ای ، Banff ، AB ، کانادا ، 10-13 اکتبر 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب یک مقاله ویرایش شده از رویدادهای علوم ماهواره ای است که همزمان با چهاردهمین کنفرانس بین المللی محاسبات سرویس گرا ، ICSOC 2016 ، در اکتبر 2016 در بانف ، AB ، کانادا برگزار شده است. کارگاه آموزشی ICSOC 2016 شامل سه کارگاه آموزشی با طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به زمینه عمومی محاسبات خدمات بود: ASOCA 2016: اولین کارگاه آموزشی خدمات سازگار و برنامه های ابری ISyCC 2016: اولین کارگاه آموزشی ارائه و مدیریت اینترنت اشیا در Cloud Computing BSCI 2016 : دومین سمینار بین المللی خدمات کلان داده و هوش محاسباتی

[ad_2]

read more