خرید کتاب محاسبه پذیری جهان: علم تا کجا می تواند ما را ببرد؟

[ad_1]

در این کتاب تأمل برانگیز ، کوپرز ، فیزیکدان ، فیلسوف و زیست شناس نظری مشهور بین المللی ، به برخی از عمیق ترین سesالات علمی پرداخته است: آیا فیزیک می تواند به منشأ همه چیز برود و پدیده های منحصر به فرد زندگی ، زمان و تاریخ را توضیح دهد؟ آیا معماهای غیرقابل حل در جهان وجود دارد؟ زندگی چگونه آغاز شد؟ آیا زبان یک پدیده عمومی طبیعت است؟ ساعت چند است؟ آیا می توان تاریخ جهان را با فرمول بیان کرد؟ علم ما را به کجا می برد؟ این س Theseالات و سایر س questionsالات تحریک آمیز لازم برای درک عمیق تر از جهان در اینجا با روشی تازه کننده و تحریک کننده مورد بررسی قرار می گیرند.

[ad_2]

read more