خرید کتاب محیط و پوست:

[ad_1]

این کتاب منبع غنی اطلاعاتی در مورد بیماری های پوستی ناشی از مواد سمی در محیط است. دانش فعلی مبنای مولکولی آسیب پوست ناشی از سموم شناخته شده محیطی به طور خلاصه بیان شده است. این کتاب همچنین یک مرور کلی و منحصر به فرد از اثرات مضر پوستی ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی جهانی را ارائه می دهد. توجه ویژه به حساسیت تماسی ، که نه تنها یک مشکل جدی در سم شناسی پوست است ، بلکه به عنوان یک نمونه بارز برای توسعه رویکردهای سم شناسی ارزیابی ریسک مورد توجه قرار می گیرد. فصل بعدی مربوط به کهیر تماسی است ، بیماری که می تواند به واکنش های آنافیلاکتیک تهدید کننده زندگی تبدیل شود. اطلاعات جدید ارائه شده در این کتاب به خواننده این امکان را می دهد تا از درک سنتی سمیت پوستی فراتر رفته و درک مدرنی از تعامل بسیار پیچیده بین پوست و محیط بدست آورد.

[ad_2]

read more