خرید کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان ، عملکرد ساختمان ، مهندسی و ساختمان هوشمند:

[ad_1]

این کتاب مسیر دستیابی به ساختمانهای پایدار ، با کارایی بالا و خانه های هوشمند آینده را ترسیم می کند. این جلد به روشنی اصول و فنون طراحی با عملکرد بالا ، استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مواد و روش های ساخت هوشمند را توضیح می دهد. سیستم های انرژی ، معماری ، علوم مواد ، مهندسی عمران و سیستم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار می گیرند ، زیرا تلاش های میان رشته ای در قلب این انقلاب ساختمان سبز است.

[ad_2]

read more