خرید کتاب مدل سازی و شبیه سازی مهندسی صنایع:

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در زمینه مدل سازی و مدل سازی در ساخت و سازهای صنعتی را شرح می دهد. مباحث شامل سیستم های کنترل راه حل و تجزیه و تحلیل عملکرد و کنترل صنعتی است. همچنین شامل موارد موردی صنعتی و خدماتی و همچنین اقتصاد مهندسی و برآورد هزینه است.

[ad_2]

read more