خرید کتاب مدل سازی و طراحی پوشش ها و مواد انعطاف پذیر:

[ad_1]

این آموزش به شرح پیشرفتهای فعلی در مدل سازی بتن آسفالت به عنوان م componentلفه اصلی سازه روسازی های قابل انعطاف است. این متن از آموزش استفاده می کند ، که در آن یک رویکرد علمی مبتنی بر علم مواد و مکانیک رسانه های مداوم ، عملکرد هر پیکربندی از جاده های انعطاف پذیر تحت بارهای چرخشی را پیش بینی می کند. نویسندگان از جدیدترین مکانیک محاسباتی برای پیش بینی تغییر در خصوصیات مواد ، تنش ها و کرنش ها و سایش جاده ها استفاده می کنند. این کتاب که به طور خاص برای دانشجویان و پزشکان طراحی شده است ، مفاهیم کاملاً پیچیده و کاملاً واضحی را ارائه می دهد که به جامعه طراحی جاده کمک می کند تا ابزارهای طراحی جاده های سبز را با استفاده از هر دو فناوری سنتی و ابتکاری بیاموزند.

[ad_2]

read more