خرید کتاب مدل های دامنه نرخ زیر مدولار برای چندپخشی بی سیم:

[ad_1]

این کتاب ارائه نمایشی از دامنه های نرخ چندپخشی در شبکه های بی سیم بر اساس مفهوم ریاضی توابع زیر مدولار ، مانند مدل برش زیر مدولار و مدل پخش چند وجهی است. این مدل ها شامل و تعمیم مدل های گرافیکی و هایپرگرافی می باشد. ساختار زیر مدولر یک روش تجزیه مضاعف برای مشکلات حداکثر سازی شبکه را تسهیل می کند که از یک الگوریتم برنامه ریزی خطی حریص بر روی پلی استوپ های زیر مدولار استفاده می کند. این روش ویژگیهای محاسباتی کارآمد از مرزهای داخلی و خارجی مناطق پهنای باند چندپخشی را برای کلاسهای مختلف شبکه های بی سیم فراهم می کند.

[ad_2]

read more