خرید کتاب مدل های ریاضی: از مجموعه دانشگاه ها و موزه ها – مجموعه عکس ها و نظرات

[ad_1]

در این کتاب عکسهای زیبایی از مدلهای ریاضی سطح هندسی ساخته شده از انواع مواد از جمله گچ ، فلز ، کاغذ ، چوب و طناب ارائه شده است. ساخت این مدل ها در آن زمان (فلیکس کلاین و دیگران) به خودی خود هدف نبود ، بلکه همراه با تحقیقات ریاضی ، به ویژه در زمینه هندسه جبری بود. از مدلها برای نشان دادن اشیا mathemat ریاضی تعریف شده توسط فرمولهای انتزاعی در قالب معادلات یا پارامترها استفاده شده است. در قسمت دوم کتاب ، مدل ها توسط متخصصان هندسه توضیح داده شده اند. این کتاب سی سال پس از انتشار اصلی آن در سال 1986 ، با پیش گفتار جدید هرت مارتین گروئیل ، چاپ مجدد است. این مدل ها جذابیت و ارزش تاریخی بی انتها دارند.

[ad_2]

read more