خرید کتاب مدل های سلول های بنیادی در سم شناسی:

[ad_1]

این حجم دقیق مجموعه متنوعی از تجزیه و تحلیل سمیت مبتنی بر مدل سلول های بنیادی ، از آنهایی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند تا کسانی که پتانسیل قابل توجهی دارند ، جمع آوری می کند. با تأکید بر بافتهای متمایز ، این فصلها کاربردهای بیشماری از سمیت قلبی ، و همچنین سمیت عصبی ، سمیت کبدی و غیره را کشف می کنند. محتوای این کتاب ، که برای مجموعه های Methods in Pharmacology and Toxicology نوشته شده است ، با هدف اطمینان از پذیرش این پروتکل ها در آزمایشگاه های علاقه مند به تسلط بر این رشته و تسهیل انتقال بهترین روش ها بین آزمایشگاه هایی که قبلاً فعالانه از این فن آوری ها استفاده می کنند ، می باشد. .. … مدلهای معتبر و پیشرفته مبتنی بر سلولهای بنیادی در سم شناسی منبع مهمی برای محققانی است که می خواهند ارزیابی ریسک را در کشف و توسعه دارو بهبود بخشند.

[ad_2]

read more