خرید کتاب مدل های کپولا و وابستگی بهمراه پیوست ها: مطالبی به افتخار راجر ب. نلسن

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی و مقالاتی درباره نظریه پیوند و کاربردهای آن است. انتشارات معتبر و بررسی شده با تأکید بر موضوعات “کلاسیک” مانند توزیع با تعداد حاشیه ثابت ، اقدامات ارتباطی ، ایجاد پیوند با اطلاعات اضافی داده شده ، و غیره آخرین یافته ها در این زمینه را مرور می کند. این کتاب به 75 سالگرد پروفسور راجر بی. نلسن و سهم برجسته وی در توسعه نظریه پیوند. بیشتر مقالات این کتاب در کنفرانس Copula and Applications آنها که به افتخار وی در آلمریا ، اسپانیا در تاریخ 3-5 ژوئیه 2017 برگزار شد ، ارائه شده است. فصل “When Gambel Met Galambos” تحت مجوز CC BY 4.0 در حوزه عمومی منتشر می شود . …

[ad_2]

read more