خرید کتاب مدل پایداری تجارت برای توسعه دهندگان مسکن مالزی:

[ad_1]

این کتاب شامل مصاحبه با 20 توسعه دهنده موفق مسکن مالزی است تا دانش واقعی و دانش عملی را در اختیار توسعه دهندگان آینده قرار دهد. این طراحی برای کشف اسرار توسعه دهندگان موفق ، از مبدا آنها تا وضعیت فعلی آنها ، از طریق مصاحبه هایی انجام شده است که به صورت نیمه ساختاری انجام شده است تا پاسخ دهندگان بتوانند آزادانه تجربیات ، افکار ، نظرات و مشاوره های خود را در طول مراحل به اشتراک بگذارند. حرفه شغلی شما با پوشش داستان های موفقیت توسعه دهندگان ، از سوابق ، سوابق تحصیلی و شخصیت آنها تا چالش ها و موفقیت های تجاری آنها ، دانشگاهیان و پزشکان را به طور یکسان درگیر می کند.

[ad_2]

read more