خرید کتاب مدیریت ایمنی صنعتی: چشم انداز آسیا در قرن بیست و یکم

[ad_1]

این حجم ویرایش شده به تحقیق در زمینه ایمنی صنعتی اختصاص دارد. این فصل ها به دنبال مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستم های ایمنی صنعتی و بهداشت است. این کتاب مباحثی مانند بهداشت و ایمنی شغلی ، ایمنی توسط طراحی ، تجزیه و تحلیل ایمنی و مدیریت ایمنی را شامل می شود. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنایع و مهندسان است.

[ad_2]

read more