خرید کتاب مدیریت بهینه شارژ شبکه هوشمند برای وسایل نقلیه الکتریکی:

[ad_1]

در این کتاب مدیریت بهینه شارژ برای وسایل نقلیه الکتریکی (EV) و سیستم های ذخیره انرژی باتری (BESS) در شبکه های هوشمند بحث شده است. هدف نهایی به حداقل رساندن هزینه های کلی انرژی و همچنین کاهش نوسانات جریان کل انرژی ناشی از ادغام وسایل نقلیه الکتریکی و مولد های انرژی تجدیدپذیر است. با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل نظری و نتایج عددی مبتنی بر داده ، نویسندگان اثربخشی و کارایی روش های مدیریتی پیشنهادی را نشان می دهند. مزیت اصلی این روشهای مدیریتی عملی بودن آنهاست ، زیرا به هیچ دانش غیر علتی اطلاعات آینده متکی نیستند. محققان ، اپراتورهای شبکه های الکتریکی و کاربران وسایل نقلیه الکتریکی این منبع را به عنوان یک منبع استثنایی می دانند. همچنین برای دانشجویان پیشرفته علوم کامپیوتر با علاقه به شبکه ها ، وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم های انرژی مناسب است.

[ad_2]

read more