خرید کتاب مدیریت بیماری کلیوی سگمنتال:

[ad_1]

این حجم آن آسیب شناسی های مادرزادی یا اکتسابی کلیه نادر را بررسی می کند که فقط در یک قسمت از اندام موضعی هستند ، در حالی که بقیه عضو بدون تغییر باقی می ماند. این به خوانندگان کمک می کند تا مرحله سگمنتال بیماری را تشخیص دهند و جزئیات رویکردهای احتمالی جراحی محافظه کارانه را توضیح می دهند: نفرکتومی جزئی ، کالیکتومی و لوبکتومی این یک منبع ارزشمند برای متخصصان اورولوژی ، نفرولوژیست ها و جراحان و همچنین محققان و پزشکان فعال در این زمینه است.

[ad_2]

read more