خرید کتاب مدیریت تحقیق و توسعه: مسیر فناوری از طریق تجزیه و تحلیل ، پیش بینی و تصمیم گیری

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با ابزارهای اساسی ارزیابی و پیش بینی فن آوری ها آشنا می کند ، استفاده از آنها را با مثال های بسیاری نشان می دهد. از آنجا که سازمان های با فناوری پیشرفته باید بتوانند فناوری های نوظهور را ارزیابی کنند ، این کتاب نمونه هایی را ارائه می دهد که مدل های رسمی تصمیم گیری را توسعه می دهند و زمینه ای برای تصمیم گیری در زمینه کسب و توسعه فناوری فراهم می کنند. همچنین در مورد کاربرد ابزارهای مختلف پیش بینی فناوری در طیف وسیعی از فناوری ها و بخش ها بحث شده است ، که فرصتی را فراهم می کند تا سازمان های تحقیق و توسعه از روند فناوری تأثیرگذار بر تجارت آنها پیروی کنند. بنابراین ، این کتاب راهنمای نظری و عملی ارزشمندی را برای مدیران تحقیق و توسعه مسئول فناوری های جدید و آینده فراهم می کند.

[ad_2]

read more