خرید کتاب مدیریت خطر ابتلا به بلایای طبیعی در آذربایجان:

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را نشان می دهد و درک روشنی از اقدامات احتمالی کاهش خطر بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان را ارائه می دهد. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری کودک محور ، هم در سطح مدرسه و هم در سطح جامعه ، ایجاد شده است. از این روش می توان برای ارزیابی آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای مطالعه است که اخیراً تهیه شده است و به پزشکان در ارائه آموزش برای سازمان های دولتی و محلی کمک می کند. اگرچه این کتاب از نظر جغرافیایی متمرکز است ، اما روش پیشنهادی کلی است و می تواند در جاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

read more