خرید کتاب مدیریت دانش در اقتصاد مشترک: تجزیه و تحلیل بین صنعت از آینده مزیت رقابتی

[ad_1]

این جلد استفاده از مدیریت دانش در اقتصاد مشترک را بررسی می کند. در یک فضای کسب و کار با رقابتی بیش از حد ، همه چیز به دیجیتال ، مجازی و شبکه ای متمایل است ، این س theال مطرح می شود که چگونه مدیریت دانش می تواند از تصمیم برای به اشتراک گذاشتن منابع یا فرصت های استراتژیک پشتیبانی کند. این کتاب به س questionsالاتی از این قبیل پاسخ می دهد: اقتصاد اشتراکی تا چه اندازه مزیت رقابتی سازمان ها را حفظ یا تهدید می کند؟ و استراتژی های مدیریت دانش برای پویایی اشتراکی رقابتی اما محتاطانه چیست؟

[ad_2]

read more