خرید کتاب مدیریت سطح خدمات در رایانش ابری: مذاکره با کارآیی پارتو ، نظارت قابل اعتماد و قرارگیری قابل اعتماد نظارت

[ad_1]

ملانی هالووی در مورد یک کارگزار ابر صحبت می کند که مذاکرات و نظارت بر SLA را به عنوان خدماتی به مصرف کنندگان ارائه می دهد. این یک مکانیزم مذاکره را ارائه می دهد که اجازه می دهد توافقات مقرون به صرفه حاصل شود ، و یک رویکرد برای نظارت قابل اعتماد در دسترس مشتری ، همراه با استراتژی برای قرار دادن امن مانیتور. نویسنده از دست دادن کنترل مصرف کننده بر جنبه های مهم ، به ویژه کیفیت خدمات ، هنگام استفاده از خدمات از طریق ابر را بررسی می کند. اساساً ، الگوی محاسبات ابری مسئولیت مدیریت منابع را بر عهده ارائه دهنده می گذارد. در نتیجه ، کنترل بر عملکرد سرویس های ابری توسط مصرف کننده بسیار محدود است.

[ad_2]

read more