خرید کتاب مدیریت سیستم های بهداشتی: روش ها و کاربردها: چشم اندازهای آسیا برای قرن بیست و یکم

[ad_1]

این حجم اصلاح شده بر تحقیقات در زمینه مدیریت سیستم های بهداشتی متمرکز است. این فصل ها به دنبال مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستم های ایمنی صنعتی و بهداشت است. این کتاب در مورد لزوم داشتن دانش در زمینه فناوری و مدیریت منابع ، عملکرد بالینی و کیفیت سیستم های ارائه خدمات بهداشتی درمانی به منظور ایجاد سیستم های بیمارستانی به خوبی ، طراحی مناسب و کارآمد در ارائه مراقبت های با کیفیت از بیمار صحبت می کند. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنایع و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

read more