خرید کتاب مدیریت پاسخگوی بلایا: خشکسالی و سیل در مناطق روستایی

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل مقایسه ای از ابزارهای سیاست تهیه شده برای پاسخ به تغییرات آب و هوایی ، خشکسالی و سیل برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و جوامع آنها در چهار حوزه موضوعی است: آلبرتا و ساسکاچوان ، کانادا. کوکیمبو ، شیلی ؛ و مندوزا ، آرژانتین. ارزیابی از نظر کارآیی و مدیریت سازگار ، ابزارهایی را برای بهبود سرمایه گذاری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شناسایی می کند و توصیه هایی را برای بهبود مجموعه ابزارهای سیاست ارائه می دهد.

[ad_2]

read more