خرید کتاب مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی: وضعیت ، مشکلات و چشم اندازها

[ad_1]

این کتاب مروری بر هماهنگی الزامات مختلف برای استفاده از مناطق ساحلی و همچنین مثالها و بهترین روشها را ارائه می دهد. گرچه تمرکز آن بر مناطق ساحلی اروپا است ، اما همچنین به رویدادهای جهانی و تاریخی می پردازد. س questionsالات انتهای هر فصل به خوانندگان اجازه می دهد تا درک خود را محک بزنند.

[ad_2]

read more