خرید کتاب مراقبت از خود در متون اولیه مسیحی:

[ad_1]

این کتاب سه قرن اول مسیحی را از دریچه آنچه فوکو “مراقبت از خود” خواند ، ارائه می دهد. این لنز به جای تمرکز بر آنچه که ما بصورت تجربی به عنوان عقاید آنها فرض می کنیم ، با روشن کردن شیوه های آنها ، تنوع غنی حرکات اولیه مسیح را آشکار می کند. با تجزیه و تحلیل عمیق گفتمان شهادت مشخص می شود که نویسندگانی مانند کلمنت ، ایگناتیوس و پولیکارپ چگونه خود را به عنوان مراقب خود معرفی می کنند. دبورا نیدرر ساکسون طیف وسیعی از دیدگاه های جایگزین را که در متن های اخیراً کشف شده از ناگ حمادی و جاهای دیگر ارائه شده ، نشان می دهد. این تجزیه و تحلیل بصیرت ، پیامدهایی در علم فمینیسم دارد و دوگانگی کاذب تفکر را از نظر “ارتدوکسی” و “بدعت” / “عرفان” نشان می دهد.

[ad_2]

read more