خرید کتاب مراقبت های عصبی برای پزشک باتجربه:

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مروری بر مطالعات موردی و ارائه راهنمایی مختصر مدیریتی از رهبران حوزه ، دانش اساسی را برای افرادی که در یک تخصص پویا تمرین می کنند ، فراهم می کند. در زمینه مراقبت های عصبی-روانی که با رشد سریعی روبرو است ، پزشکان با بهترین تجربه به بخشی جدایی ناپذیر از یک تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این حجم مهم اطلاعات لازم را برای پرستاران ، دستیاران پزشک ، پزشکان و دانشجویان در مورد طیف وسیعی از تشخیص های رایج و استراتژی های درمانی در بخش مراقبت های ویژه عصبی فراهم می کند.

[ad_2]

read more