خرید کتاب مربع های جادویی در قرن دهم: دو رساله عربی توسط آناکی و بوزجانی

[ad_1]

این جلد شامل متن و ترجمه دو رساله عربی در مورد مربع های جادویی است که بدون شک مهمترین گواه تاریخ اولیه این علم است. این قسمت به سه قسمت تقسیم می شود: قسمت اول و گسترده ترین آن به روش های ساخت قرن دهم اختصاص دارد ، قسمت دوم شامل ترجمه متون است و قسمت سوم شامل متون اصلی عربی است که مربوط به قرن دهم است.

[ad_2]

read more