خرید کتاب مرزهای اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن:

[ad_1]

این کتاب نتیجه مطالعه تأثیر قابل توجه امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی امضا کننده ، به ویژه در مرزهای داخلی اروپای مرکزی است. تجزیه و تحلیل نگاهی عمیق به ادغام ، توسعه و درک اروپا در سطح ملی و همچنین در مناطق مرزی منتخب اروپای مرکزی ارائه می دهد. این کتاب نتایج یک بررسی از جمعیت این منطقه را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین ویژگی های توسعه مناطق مرزی در مرزهای داخلی / مناطق مرزی اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن را ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و محققانی که در مناطق مرزی کار می کنند مناسب است ، اما همچنین شامل اطلاعات کافی است که ممکن است مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و سیاست گذاران باشد.

[ad_2]

read more